Ingezonden Brief: Bomenkap Amsterdam

Rozengracht-Bomen-2.jpg

Hoe zou de Rozengracht zijn, zonder deze grote bomen?

What would the Rozengracht, without these big trees?

Ingezonden brief: Bomenkap Amsterdam

Beste gemeente Amsterdam,


Dank voor je bericht.
In aanvulling op mijn voorgaande e-mail is het belangrijk om te vermelden dat luchtvervuiling, gemeten aangrenzend op de Rozengracht, te weten de Stadhouderskade en de Nassaukade onvoldoende en boven de Europese WHO norm is (https://www.parool.nl/nieuws/amsterdam-meest-vervuilde-stad-van-nederland~bd06f6ef/), (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/04/de-smerigste-plekken-van-amsterdam-a1601622) en (https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvk6yhcbpeywk_j9vvik7m1c3gyxp/vitgbgioeuzt#p1).


Nederland, en dus ook Amsterdam is volgens artikel 191 van het verdrag van Rome verplicht tot het behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, en de bescherming van de gezondheid van de mens (https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel191).

stikstofamsterdam.pngLUCHTVERVUILING
De vermindering van stedelijk groen, leidt automatisch tot een vermindering van de capaciteit om op leefniveau schadelijke stoffen uit de lucht te verwijderen. Het niveau van luchtverontreiniging is en blijft een belangrijk milieuprobleem vooral als gekeken wordt naar de schadelijke effecten op de volksgezondheid.

De luchtkwaliteit in Europa is zo slecht dat elk jaar ruim 400.000 mensen voortijdig sterven. Naar schatting sterven in Nederland 2.300 tot 3.500 mensen eerder als gevolg van een kortdurende blootstelling aan fijnstof. De gevolgen aan langdurige blootstelling zijn onzeker. Uit onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is gebleken dat er in Nederland jaarlijks gemiddeld 18.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van langdurige blootstelling aan fijnstof (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500029001.html), (https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/europese-commissie-waarschuwt-kwaliteit-nederlandse-lucht-zorgelijk~b8968046/).

Luchtkwaliteit staat niet voor niets op de agenda van de tweede kamer (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4842796/longfonds-luchtkwaliteit-astma-fijnstof-stikstof-ozon).

luchtkwaliteitamsterdam.pngBENODIGDE BOMEN PER INWONER
De historische binnenstad staat mede door haar bomen sinds 2010 op de UNESCO werelderfgoedlijst. Amsterdam heeft naar schatting 1 miljoen bomen, waarvan er ongeveer 230.000 in bezit van de gemeente zijn. De stad gaat uit van 270.000 laan- en straatbomen, dat betekent ongeveer één boom per drie inwoners. Nu lijkt dat veel, maar indien wij onszelf via bomen van onze eigen zuurstof willen voorzien, hebben we 7 bomen per inwoner nodig. (https://www.sciencefocus.com/planet-earth/how-many-trees-does-it-take-to-produce-oxygen-for-one-person/)


De stad Amsterdam telt 834.713 inwoners, dat betekent dat de gemeente nu nog zo’n 5 miljoen bomen moet planten om in hun eigen zuurstof voorziening te kunnen voorzien. In deze berekening hebben we nog niet de 1.8 miljoen externe bezoekers per jaar mee genomen. Kortom we kunnen concluderen dat we niet alleen een hele slechte luchtkwaliteit hebben, maar ook een aanzienlijke hoeveelheid te weinig bomen (https://www.parool.nl/nieuws/bomenkap-van-14-400-bomen-zuidasdok-gestart~b49a03ab/), (https://www.parool.nl/amsterdam/is-kappen-echt-het-beste-voor-de-bomen-op-de-rozengracht~b2c212ec/), (https://www.parool.nl/amsterdam/geplande-kap-van-de-baan-tientallen-bomen-vondelpark-gered~b717bc33/).


GEMEENTELIJK BESTUUR
In de voorgaande vergaderingen is het gemeentelijk bestuur volgens de notulen al eerder beschuldigd van het missen van een lange termijn visie, het ontbreken van de resultaten van het bomen-, luchtkwaliteit en geluidsonderzoek, en het stelselmatig negeren van verzoeken en wensen met betrekking tot milieu, veiligheid en leefkwaliteit. En met de huidige plannen in vergelijking met de statistieken kan ik niet anders concluderen dat ik dat hier een wanprestatie wordt geleverd.


BOMEN, BOOMRAPPORT, WARMTEMETINGEN & FIJNSTOF
Op de Rozengracht is het gemiddeld 2,3 graden Celsius warmer dan buiten de stad. (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4762221/hitte-stad-warm-hitte-eiland-weer-verkoeling)

Uit het boomrapport van Bomenwacht blijkt dat de bomen gewoon kunnen blijven staan en er geen directe reden tot vervanging noodzakelijk is. Gezien de warmte metingen op de Rozengracht is het wenselijk dat er volwassen bomen blijven staan ivm hun verkoelende kwaliteiten.

Volgens de TU Delft levert een volwassen boom verkoeling gelijk aan 10 airco’s. (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-boom-geeft-net-zo-veel-verkoeling-als-tien-aircos/). Bovendien nemen grotere bomen ook meer fijnstof op. Alle planten en vegetaties verwijderen fijn stof en gasvormige verontreiniging uit de lucht. Sommige plantensoorten en typen vegetaties doen dit beter dan andere. Bomen hebben veel blad en zijn een sta-in-de-weg voor de wind. Hierdoor zijn bomen het meest effectief om verontreiniging uit de lucht te filteren en luchtconcentraties te beïnvloeden.

Naast de verkoelende werking en fijnstof moeten we ook mee nemen dat de bevolkingsgroep rondom de Rozengracht kwetsbaarder is voor hittestress, hier is niet voor niets een speciaal plan vanuit de GGD voor opgezet (https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/hittetips/).

hittekaart.jpg
hittekaart.jpg
Screen Shot 2019-09-11 at 20.02.49.pngWATEROVERLAST
We krijgen door klimaatverandering vaker te maken met extreme regenbuien in Amsterdam. In combinatie met toenemende bebouwing en bestrating maakt dat onze stad kwetsbaar, want het regenwater kan niet zo snel meer weg. Bij elke korte regenbui zijn de straten meteen volgelopen met plassen water (https://www.parool.nl/amsterdam/zo-groot-is-de-kans-op-wateroverlast-in-uw-buurt~b30d72c7/).


Meer groen zorgt voor minder wateroverlast. De grote bomen op de Rozengracht dragen bij aan het weghouden van wateroverlast (https://maps.amsterdam.nl/rainproof/). Zoals je in de onderstaande meting kunt zien is de status bij de Frederik Hendrikstraat is momenteel zeer urgent, zeker nu alle bomen gekapt zijn. Twee straten verder van de Rozengracht, op de tweede Laurierdwarsstraat, ziet u ook een urgent gebied voor wateroverlast. Het behoud van grote bomen is van groot belang voor de verdamping van water, wat in de zomer verkoeld en in de winter draineert (https://www.rainproof.nl/nieuws/wat-doet-een-boom-met-water).

amsterdamrainproof.png
frederikhendrikstraat.png

VERKEER & OVERGANG NAAR ELEKTRISCH
Het wegverkeer is primair verantwoordelijk voor de slechte kwaliteit van de lucht in de stad en veroorzaakt dat normen voor luchtkwaliteit worden overschreden, Amsterdam worstelt al jaren met deze normen. We zijn de stad met de meeste taxi’s en elke bewoner op de Rozengracht weet hoe hard en onveilig ze daar rijden. Stadsbesturen moeten vergaande maatregelen nemen om de voortschrijdende luchtverontreiniging in drukke stadsgebieden terug te dringen.


Amsterdam is voornemens zich in te zetten op een schonere luchtkwaliteit. (https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid-energie/schone-lucht/) en zet 100% in op elektrisch.


Helaas is deze monofocus op elektrisch een planologische en onhaalbare nachtmerrie voor zowel de energieleverancier als de bewoners van onze stad (https://www.ad.nl/amsterdam/netwerkbedrijf-alliander-stad-is-hard-op-weg-naar-een-stroominfarct~a74c497c/).


Bovendien zorgt de overschakeling naar volledig elektrisch en het enkel inzetten van zonnepanelen voor nog meer verhitting van de stad. Deze hitte levert zonnepanelen ook nog eens minder opbrengst op. (https://nos.nl/artikel/2243431-zonnepanelen-zijn-blij-met-de-zon-niet-met-de-hitte.html)MASSALE BOMENKAP
De strijd tegen klimaatverandering vraagt om meer bos dat CO₂ kan verwerken. Toch wordt er elk jaar juist meer bos gekapt dan er wordt aangeplant. Sinds 2013 is het Nederlandse bos jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos. 

Dat past binnen het beleid van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en de afspraken die zijn gemaakt in het beleidsplan Natura 2000 (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000). Beide organisaties kappen jaarlijks grote percelen bos om plaats te maken voor hei en stuifduin. In onze wetgeving staat duidelijk vermeld dat je een boom met een boom moet vervangen, tenzij je er een ander landschap van maakt. In dit geval is nu collectief ingezet op een herstel van duinlandschap uit 1900, maar dat Europa halverwege de 18e eeuw nog door enorme wouden werd bedekt beseffen maar weinig mensen.

Dit nieuwe beleid helpt in ieder geval mee met de Europese richtlijn om onze uitstoot van CO₂ per 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van 1990, in 2011 waren we nog het meest vervuilende land van Europa. De massale bomenkap én biomassa die het Nederland oplevert is volgens de EU richtlijnen CO₂ neutraal. Resultaat; in Nederland wordt er nu in een sneller tempo gekapt dan in het Amazone gebied (https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nederland-ontbost-verhoudingsgewijs-meer-dan-het-amazonegebied). Momenteel is 90% van alle groene stroom in Nederland afkomstig van biomassa. Zullen we nu de verplichte EU richtlijnen gaan halen?

Met de monofocus op 100% elektrisch en duurzame Nederlandse energie, gaan we voorbij aan échte oplossingen voor mens en milieu.

SMART SOLUTIONS & FINANCIËLE KOSTEN
Ik zou graag van u willen weten of de gemeente voornemens is om de Rozengracht van SMART technologieën te voorzien, hiermee doel ik op de aankomende implementatie van het 5G netwerk, waar de gemeente verplicht is aan mee te werken, o.a. door het installeren van 5G technologie in LED straatverlichtingen (https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/gemeenten-verplicht-mee-te-werken-aan-5g.236875.lynkx). Bent u hiervan op de hoogte? Wat zijn de plannen hiervoor met betrekking tot de Rozengracht?

Europa verplicht lidstaten tot het beschikbaar stellen van deze vernieuwde snelle internet mogelijkheden van 5G, met een boete van €5.000 per dag, wat is de status hiervan in Amsterdam en Nederland? (https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/6701490/1277202/belgie-krijgt-europese-dwangsom-over-snel-internet.html). Heeft de gemeente Amsterdam een dergelijk verzoek gehad?

5G, sneller internet, the internet of things kan niet uitgerold worden tenzij de 'belemmering’ van obstakels weggenomen worden, dit kan zoiets simpels zijn als een partij bomen. Heeft de gemeente Amsterdam hier metingen voor gedaan? Kan het mogelijk zijn dat de bomen op de Rozengracht gemarkeerd zijn als een belemmering voor de uitrol van 5G? (https://fd.nl/achtergrond/1294958/5g-netwerk-wordt-planologische-nachtmerrie?fbclid=IwAR1sjLd8rk22kVD2jIWAk1ZN98oUFzvR9n0UdLGo-XR8wQEsLFs2cc54LY8) en (https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/uitrol-van-het-5g-netwerk)

debatgemist5g.jpg

Een analyse van 97 studies door de door de EU gefinancierde beoordelingsinstantie EKLIPSE concludeerde dat straling een potentieel risico is voor de oriëntatie van insecten en vogels en de gezondheid van planten. Bent u op de hoogte van dit rapport?

Het EKLIPSE-rapport ontdekte dat de magnetische oriëntatie van vogels, zoogdieren en ongewervelde dieren zoals insecten en spinnen kan worden verstoord door elektromagnetische straling (EMS). Er werd ook vastgesteld dat het metabolisme van planten ook wordt veranderd door EMS (http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/23+Jan+-+Alain+Vian+-+Introduction+on+the+analyses+for+Plants.pdf/ed571ecf-6656-45cc-a166-692be5448c40). Bent u met dit document bekend?

Hier nog enkele andere rapporten die dit onderbouwen:
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716317375?via%3Dihub), (http://downloads.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278.pdf), (https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf), heeft u deze rapporten al eens eerder onder ogen gehad?

Er zijn niet alleen heel veel rapporten bekend over de schadelijke effecten van straling op flora en fauna, maar ook op mensen (https://www.emfdata.org/en/documentations/detail?id=223). Heeft u zich ingelezen over de schadelijke gezondheidseffecten van EMS?

Naast de schadelijke gezondheidseffecten, zullen er door SMART solutions ook meer kosten gemoeid zijn, geheel tegen de EU regelgeving waarbij energie prijsstijgingen in de hand gehouden moeten worden (https://www.europa-nu.nl/id/vhesf063wxu9/europese_aanpak_klimaatverandering). Indien er SMART technologieën geïmplementeerd worden, is er dan door de gemeente Amsterdam vastgesteld dat dit voor de burger niet tot meer energiekosten gaat leiden? Zoja, door wie? En waar kan ik dit rapport vinden?

Wij mogen verwachten dat bestuur zich ingelezen heeft in relevante materie zoals bovenstaande.

Mocht u de bovenstaande rapporten niet kennen, dan gaan wij er vanuit dat u als verantwoordelijke bestuurder daar zelf kennis van neemt, de links naar deze rapporten staat duidelijk achter de zinnen vermeld. Indien er nu nog iets niet helder is, verzoek ik u mij onmiddellijk te contacteren zodat ik het e.e.a. nog kan toelichten. Indien u dat niet doet, ga ik er vanuit dat alles helder en duidelijk is.


INGEBREKESTELLING
Gezien bovenstaande vraag ik Amsterdam per direct het kappen te staken en aan te tonen dat zij bij iedere gekapte boom rekening heeft gehouden met alle aspecten hierboven genoemd, hóe zij dit heeft gedaan en op welke wijze zij voorzien heeft in de herplant van iedere gekapte boom (van gelijke waarde qua omvang, functie etc).

Ook vraag ik Amsterdam aan te tonen wat zij doet om tegemoet te komen aan het noodzakelijke bijplanten van bomen in de stad, ter ondervanging van bovengenoemde problemen. Waar Amsterdam dat niet kan schiet zij tekort in haar zorg en maatschappelijke plichten naar de burgers en milieu toe (onder meer art 191 van het EU verdrag (https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel191).

Zolang Amsterdam geen antwoord heeft (en/of geeft) op deze vragen en blijkt dat er tóch wordt doorgegaan met het kappen van bomen, ben ik genoodzaakt om met heel groen liefhebbend Amsterdam de stad en besluitvormers persoonlijk aansprakelijk te stellen voor alle gevolgen en schade die daardoor veroorzaakt wordt.

Hiertoe roep ik de aanwezigen/lezers op iedere na vandaag, (12 september 2019) gekapte boom te melden (aantoonbaar, met data, foto’s etc.). Te rapporteren bij elizabethplokker@theconsciousclub.nl onder vernoeming Bomenkap Amsterdam.

Amsterdam kan niet langer de massale kaalslag blijven financieren, waarbij het stelselmatig flora, fauna, én de gezondheid en leefkwaliteit van haar burgers negeert.

Met vriendelijke groet,

Elizabeth Plokker


English translation


Dear municipality of Amsterdam,


Thank you for your message.
In addition to my previous e-mail, it is important to mention that air pollution, measured adjacent to the Rozengracht, namely Stadhouderskade and Nassaukade, is insufficient and above the European WHO standard (https://www.parool.nl/nieuws/amsterdam-meest-vervuilde-stad-van-nederland~bd06f6ef/), (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/04/de-smerigste-plekken-van-amsterdam-a1601622) and (https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvk6yhcbpeywk_j9vvik7m1c3gyxp/vitgbgioeuzt#p1).


According to Article 191 of the Treaty of Rome, the Netherlands, and therefore Amsterdam, is obliged to preserve, protect and improve the quality of the environment and to protect human health (https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel191).

stikstof.pngAIR POLLUTION
The reduction of urban greenery automatically leads to a reduction in the capacity to remove harmful substances from the air at the living level. The level of air pollution is and remains an important environmental problem, especially when considering the harmful effects on human health.

The air quality in Europe is so poor that every year more than 400,000 people die prematurely. An estimated 2,300 to 3,500 people die earlier in the Netherlands as a result of a short exposure to particulate matter. The consequences of prolonged exposure are uncertain. Research by the National Institute for Public Health and the Environment has shown that in the Netherlands an average of 18,000 people die prematurely each year as a result of long-term exposure to particulate matter (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500029001.html), (https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/europese-commissie-waarschuwt-kwaliteit-nederlandse-lucht-zorgelijk~b8968046/).

It is not without reason that air quality is on the agenda of the second chamber (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4842796/longfonds-luchtkwaliteit-astma-fijnstof-stikstof-ozon).

stikstof-amsterdam.pngNEEDED TREES PER RESIDENT
Partly because of its trees, the historic city center has been on the UNESCO World Heritage List since 2010. Amsterdam has an estimated 1 million trees, of which around 230,000 are owned by the municipality. The city assumes 270,000 avenue and street trees, which means approximately one tree per three inhabitants. Now that seems a lot, but if we want to provide ourselves with our own oxygen via trees, we need 7 trees per inhabitant. (https://www.sciencefocus.com/planet-earth/how-many-trees-does-it-take-to-produce-oxygen-for-one-person/)


The city of Amsterdam has 834,713 inhabitants, which means that the municipality now has to plant around 5 million trees in order to provide their own oxygen supply. We have not included the 1.8 million external visitors per year in this calculation. In short, we can conclude that we not only have we got a very poor air quality, but also a considerable amount of too few trees (https://www.parool.nl/nieuws/bomenkap-van-14-400-bomen-zuidasdok-gestart~b49a03ab/), (https://www.parool.nl/amsterdam/is-kappen-echt-het-beste-voor-de-bomen-op-de-rozengracht~b2c212ec/), (https://www.parool.nl/amsterdam/geplande-kap-van-de-baan-tientallen-bomen-vondelpark-gered~b717bc33/).


MUNICIPAL MANAGEMENT
In the previous meetings, according to the minutes, the municipal administration has previously been accused of missing a long-term vision, the lack of the results of tree, air quality and noise research, and systematically ignoring requests and wishes with regard to the environment, safety and quality of life. And with the current plans compared to the statistics, I can only conclude that the municipal is failing here.


TREES, TREE REPORT, HEAT MEASUREMENTS & FINE DUST

On the Rozengracht it is on average 2.3 degrees Celsius warmer than outside the city. (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4762221/hitte-stad-warm-hitte-eiland-weer-verkoeling)

The Boomwacht tree report shows that the trees can simply remain standing and that there is no immediate reason for replacement. Given the heat measurements on the Rozengracht, it is desirable that mature trees remain because of their cooling qualities.

According to TU Delft, a mature tree provides cooling equivalent to 10 air conditioners (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-boom-geeft-net-zo-veel-verkoeling-als-tien-aircos/). Moreover, larger trees also absorb more particulate matter. All plants and vegetation remove fine dust and gaseous pollution from the air. Some plant species and types of vegetation do this better than others. Trees have a lot of leaves and are an obstacle to the wind. This makes trees the most effective at filtering pollution from the air and influencing air concentrations.

In addition to the cooling effect and particulate matter, we must also take into account the fact that the population group around the Rozengracht is more vulnerable to heat stress, for this reason a special plan from the GGD has been set up for this (https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/hittetips/).

hittestress-amsterdam.jpg
hittestress-amsterdam.jpg
Screen Shot 2019-09-11 at 20.02.49.png


FLOODING
Due to climate change, we are more often confronted with extreme rain showers in Amsterdam. In combination with increasing buildings and paving, this makes our city vulnerable, because the rainwater cannot disappear so quickly anymore. With every short rain shower the streets are immediately filled with puddles of water (https://www.parool.nl/amsterdam/zo-groot-is-de-kans-op-wateroverlast-in-uw-buurt~b30d72c7/).


More green means less flooding. The large trees on the Rozengracht contribute to the prevention of flooding (https://maps.amsterdam.nl/rainproof/). As you can see in the measurement below, the status at Frederik Hendrikstraat is currently very urgent, especially now that all trees have been felled. Two blocks further from the Rozengracht, on the second Laurierdwarsstraat, you also see an urgent area for flooding. The preservation of large trees is of great importance for the evaporation of water, which cools in the summer and drains in the winter (https://www.rainproof.nl/nieuws/wat-doet-een-boom-met-water).

wateroverlast-amsterdam.png
frederikhendrikstraatamsterdam.jpgTRAFFIC & TRANSITION TO ELECTRIC

Road traffic is primarily responsible for the poor quality of air in the city and causes standards for air quality to be exceeded. Amsterdam has been struggling with these standards for years. We are the city with the most taxis and every resident on the Rozengracht knows how fast and unsafe they drive there. City councils must take far-reaching measures to reduce the progressive air pollution in busy city areas.


Amsterdam intends to work towards cleaner air quality. (https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid-energie/schone-lucht/) and their bet is 100% on electric.


Unfortunately, this monofocus on electric is a planning and unattainable nightmare for both the energy supplier and the residents of our city (https://www.ad.nl/amsterdam/netwerkbedrijf-alliander-stad-is-hard-op-weg-naar-een-stroominfarct~a74c497c/).


Moreover, the switch to fully electric and the sole use of solar panels ensures even more heating of the city. This heat stress also yields less power from solar panels. (https://nos.nl/artikel/2243431-zonnepanelen-zijn-blij-met-de-zon-niet-met-de-hitte.html)MASS TREE FELLING
The fight against climate change requires more forest that can process CO₂. Yet every year more forest is harvested than is planted. Since 2013, the Dutch forest has declined annually by 1350 hectares. On average 3036 hectares of forest have disappeared each year, which is only partly offset by the annual planting of 1686 hectares of new forest.

This fits within the policy of Staatsbosbeheer and Natuurmonumenten and the agreements made in the Natura 2000 policy plan (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000). Both organizations cut large plots of forest every year to make way for heath and drift dunes. Our legislation clearly states that you must replace a tree with a tree, unless you turn it into a different landscape. In this case collective efforts have now been made to restore the dune landscape from 1900, but few people realize that Europe was still covered by huge forests in the mid-18th century.

This new policy helps in any case with the European directive to reduce our CO van emissions by 20% by 2020 compared to 1990, in 2011 we were the most polluting country in Europe. According to the EU guidelines, the massive tree felling and biomass that the Netherlands produces are CO₂ neutral. Result; in the Netherlands cutting is now faster than in the Amazon (https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nederland-ontbost-verhoudingsgewijs-meer-dan-het-amazonegebied). Currently 90% of all green electricity in the Netherlands from biomass. Shall we now meet the mandatory EU directives?

With the monofocus on 100% electric and sustainable Dutch energy, we ignore real solutions for people and the environment.

SMART SOLUTIONS & FINANCIAL COSTS

I would like to know from you if the municipality intends to provide the Rozengracht with SMART technologies, I am referring to the upcoming implementation of the 5G network, where the municipality is obliged to cooperate, among other things by installing 5G technology in LED street lighting (https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/gemeenten-verplicht-mee-te-werken-aan-5g.236875.lynkx). Are you aware of this? What are the plans for this with regard to the Rozengracht?

Europe obliges member states to make these renewed fast internet possibilities of 5G available, with a fine of € 5,000 per day, what is the status in Amsterdam and the Netherlands? (https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/6701490/1277202/belgie-krijgt-europese-dwangsom-over-snel-internet.html). Has the municipality of Amsterdam had such a request?

5G, faster internet, the internet of things cannot be rolled out unless the 'obstruction' of obstacles is removed, this can be something as simple as a batch of trees. Did the municipality of Amsterdam take measurements for this? Could it be possible that the trees on the Rozengracht have been marked as an obstacle to the rollout of 5G-network? (https://fd.nl/achtergrond/1294958/5g-netwerk-wordt-planologische-nachtmerrie?fbclid=IwAR1sjLd8rk22kVD2jIWAk1ZN98oUFzvR9n0UdLGo-XR8wQEsLFs2cc54LY8) and (https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/uitrol-van-het-5g-netwerk)

debat-gemist-5g.jpg


An analysis of 97 studies by EU-funded assessment body EKLIPSE concluded that radiation is a potential risk for insect and bird orientation and plant health. Are you aware of this report?

The EKLIPSE report discovered that the magnetic orientation of birds, mammals and invertebrates such as insects and spiders can be disrupted by electromagnetic radiation (EMS). It was also found that the metabolism of plants is also changed by EMS (http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/23+Jan+-+Alain+Vian+-+Introduction+on+the+analyses+for+Plants.pdf/ed571ecf-6656-45cc-a166-692be5448c40). Are you familiar with this document?

Here are some other reports that support this:
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716317375?via%3Dihub), (http://downloads.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278.pdf), (https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf), have you seen these reports before?

Not only are many reports known about the harmful effects of radiation on flora and fauna, but also on people (https://www.emfdata.org/en/documentations/detail?id=223). Have you read about the harmful health effects of EMS?

In addition to the harmful health effects, SMART solutions will also incur more costs, entirely against the EU regulations whereby energy price increases must be controlled (https://www.europa-nu.nl/id/vhesf063wxu9/europese_aanpak_klimaatverandering). If SMART technologies are implemented, has it been established by the municipality of Amsterdam that this will not lead to more energy costs for the citizen? If so, by whom? And where can I find this report?

We can expect that the board has read into relevant matters such as the above.

If you do not know the above reports, we assume that you, as the responsible director, are aware of this yourself, the links to these reports are clearly stated behind the sentences. If something is still unclear, I request that you contact me immediately so that I can explain it to you. If you do not, I assume that everything is clear and understood.


NOTICE OF DEFAULT
In view of the above, I ask Amsterdam to immediately stop harvesting and to demonstrate that it has taken into account all aspects mentioned above for each felled tree, how it did this and how it provided for the replanting of each felled tree ( of equal value in size, function, etc.).

I also ask Amsterdam to demonstrate what it is doing to meet the need for planting trees in the city to overcome the aforementioned problems. Where Amsterdam is unable to do so, it falls short of its care and social duties towards citizens and the environment (including Article 191 of the EU Treaty (https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel191).


As long as Amsterdam has (and / or does not give) an answer to these questions and it appears that tree felling is still continuing, I am forced, together with the whole of tree loving Amsterdam, to hold the city and decision-makers personally liable for all consequences and damage caused by it.

To this end, I call on the attendees / readers to report every tree felled after today (12 September 2019) (demonstrably, with data, photos, etc.). To report to elizabethplokker@theconsciousclub.nl under the name Tree Felling Amsterdam.

Amsterdam can no longer continue to finance the massive demolition, systematically ignoring flora, fauna and the health and quality of life of its citizens.

Sincerely,

Elizabeth Plokker